تبلیغات
عطر گل یاس - نماز جمعه
عطر گل یاس
الهم عجل الولیک الفرج
چهارشنبه 8 خرداد 1392 :: نویسنده : هادی الماسی
نماز جمعه

نماز جمعه اختصاص دارد به اینكه به خاطر بگذرانى كه روز جمعه روز بزرگ و سید روزها و عید شریف مى باشد حق تعالى مخصوص گردانیده آن را به این امت ، تا تقرب بجویند به وسیله این روز، به جوار رحمت او و در شوند از دوزخ و از رانده شدن از درگاه الهى و رغبت كنند در این روز به رو آوردن و متوجه شدن به اعمال صالحه و تلافى كنند تقصیرات سائر روزهاى هفته خود را و همت خود را برگردانند جانب آنچه مقرب ایشان است به خدا و نزدیك است به حضرت پروردگار، كه آن نماز جمعه باشد، و تعبیر فرموده است خداوند متعال از نماز جمعه ، در كتاب عزیز خود به ذكرالله  و مخصوص گردانیده آن را از سائر نمازها به ذكرى كه آن مخصوص این نماز مى باشد و فرموده :  یا ایهاالذین امنوا اذا نودى للصلاة من یوم الجمعة ، فاسعوا الى ذكر الله ، و ذروا البیع ، ذلكم خیر لكم ان كنتم تعلمون   سوره جمعه آیه 9 اى كسانى كه ایمان آورده اید به خداى تعالى هر موقعى كه منادى ندا سر زد در روز جمعه (براى نماز جمعه ) البته بشتابید به سوى ذكر خدا و رها كنید خرید و فروش را، چه آنكه این كار (یعنى : آمدن به سوى نماز جمعه و ذكر خدا) بهتر مى باشد براى شما، اگر فضیلت نماز جمعه را بدانید.
در این آیه شریفه ، نوعى از تاءكید و تنبیه مى باشد بر اهمیت این كار، كسانى كه بصیرت در ادبیات عربى داشته باشند، متوجه مى شوند. و از اهم رمزهاى آن این است كه تعبیر فرموده از نماز جمعه ، به ذكر الله چه آنكه این اشارت است به آنكه غرض اصلى از نماز، تنها مجرد حركات بدن و سكنات و ركوع و سجود نمى باشد، بلكه مقصود اصلى به یاد بودن خدا مى باشد به قلب و احضار عظمت او سبحانه است به دل .
پس در این نكته سرى مى باشد و البته نماز بازدارنده است از فحشاء و منكر، چنانچه در كلام الهى واقع شده : ان الصلاة تنهى عن الفشحاء و المنكر سوره عنكبوت آیه 45 به درستى كه نماز باز مى دارد شخص را از كارهاى زشت و ناگوار البته نماز در وقتى از فحشاء و منكر، شخص را باز میدارد كه با توجه تمام و ملاحظه جلال و ساحت قدس الهى بوده باشد. تفسیرهاى زیادى وارد شده در ذیل این آیه ، به طورى كه مى رساند كه مراد از نماز تنها ذكر و جنباندن زبان نمى باشد. پس وقتى كه نماز جمعه چنین قابلیت را داشته باشد لاجرم لازم و واجب است اهتمام به آن ، زیاده بر نمازهاى دیگر، و واجب است مهیا و مستعد شدن مر ملاقات الهى را و ایستادن در برابر خدا، در آن وقت نیكو با طرزى نیكو.
و به دل بگذران این را كه هرگاه فرمان دهد تو را پادشاه بزرگى از پادشاهان دنیا، به تشرف محضر او و آمدن به شتاب در پیشگاه او در وقت معینى ، آیا تو مهیا و مستعد نخواهى شد به تمام درجه استعداد؟ آیا مهیا نمى شوى باسكونت و اطمینان و وقار و با لباس فاخر و با استعمال كردن بوى خوش و امثال اینها؟ بر وجهى كه مناسب حال آن پادشاه باشد و از همین جا است كه در روز جمعه ، نظافت و بوى خوش و عمامه نهادن و سرتراشى و شارب گرفتن و ناخن چیدن وارد شده است .
پس مبادرت كن وقت داخل شدن جمعه به این شرطها، با دل پاك و كمال توجه به سوى خدا و عمل خالص كه نزدیك كننده به خدا باشد و با نیت پیراسته چنانچه مى گردى این طور در وقت ملاقات پادشاهى از پادشاهان دنیا. و اگر بزرگ نكنى همت خود را در این چیزها و رو به این وظائف نیاورى . از قبیل : خوشبو نمودن وزینت كردن ، ناچار زیان خواهى برد در معامله خود با خدا، و بعد از این حسرت خواهى خورد. و هر قدر ممكن باشد تو را و بتوانى كه زیاد كنى نیت و قصد خود را در آنچه ثواب بر آن مترتب مى شود، البته این كار و این نیت را بكن ، تا بهره تو افزون و پاداش ‍ عمل تو زیاد گردد به واسطه آن نیت .
پس قصد كن به غسل جمعه كردن ، استحباب روز جمعه را و توبه نمودن و داخل شدن مسجد را و همچنین به باقى كارهاى نیك . و در استعمال بوى خوش ، قصد كن عمل كردن به سنت پیغمبر (صلى الله علیه وآله ) را و بزرگ دانستن مسجد و احترام خانه خدا را، چه آن كه خدا دوست ندارد كسى داخل خانه او بشود مگر در حالیكه خوشبو باشد و نیز قصد كن به خوشبو كردن خود حق اشخاصى را كه در پهلوى تو هستند در مسجد، تا از مجاورت تو آزار نكشند و تو را به بدبوئى غیبت نكنند و به سبب غیبت تو ایشان به معصیت نیفتند و گفته اند اگر كسى كارى كند كه مردم در غیبت بیفتند و او قادر باشد و بتواند آن را از خود دفع كند، لاجرم او شریك در معصیت غیبت آنها خواهد بود چنانچه خداى تعالى فرموده : ولاتسبوا الذین یدعون من دون الله ، فیسبوا الله عدوا بغیر علم سوره انعام آیه 108 ناسزا نگوئید به كسانى كه مى خوانند غیر خدا را (یعنى : به مشركین و بت پرستان بد نگوئید) زیرا بد گفتن شما به آنها سبب مى شود كه ایشان هم بد بگویند به خداى تعالى كه معبود شما است ، از روى ستم و بى دانشى خود.
پس هرگاه حاضر شوى به نماز جمعه ، حاضر كن دلت را به جهت فهمیدن خطبه و موعظه و مستعد و مهیا شو به جهت تلقى اوامر و نواهى كه از شارع مقدس رسیده است پس به درستى كه همین است غرض اصلى از بلند خواندن خطبه و استماع مردمان و حرام بودن سخن گفتن در اثناى خطبه خواندن . پس بده حق هر صاحب حقى را، بسا باشد كه انشاء الله بوده باشى از نوشته شدگان در دیوان سابقین و مقربین زیرا كه مى نویسند نام نمازگزاران را در این روز شریف ، و عرضه مى دارند به حضرت پروردگار، و مى پوشانند برایشان خلعتهاى نور قدسى ، و به تحقیق روایت شده است كه : ان الملائكة تقف على ابواب المساجد و بایدیهم قراطیس الذهب و اقلام الفضة ، یكتبون الاول فالاول و ان الجنان لتزخرف و تزین ، و ان الناس ‍ یتسابقون الیها على قدر سبقهم الى الصلاة ، و لاتزال الملائكة یكتبون الداخل الى ان یخرج الامام ، فاذا خرج طویت الصحف و دفعت الاقلام و اجتمعت الملائكة عند المنبر یستمعون الذكر و ان الناس فى المنازل و الخطوة على قدر بكورهم الى الجمعة براستى فرشتگان مى ایستند بر درهاى مساجد و در دستهاى خود كاغذهاى طلائى وقلمهاى نقره اى دارند مى نویسند هر كس را كه بیاید در مسجد بامراعات اول و بعد بودن (یعنى : آن را كه جلوتر آمده در اول مى نویسند و آن را كه بعد آمده ، بعد مى نویسند) و همانا بهشت زیب و زیور مى شود و مردم پیش مى افتند به سوى بهشت همانطورى كه در دنیا پیشى مى گرفته اند در نماز، و ملائكه مرتب هر كسى را كه داخل مسجد شود مى نویسند، تا موقعى كه امام درآید. پس وقتى كه امام درآمد كاغذها پیچیده و قلمها برداشته و فرشتگان فرا مى آیند نزد منبر، گوش مى دهند موعظه امام را. آگاه و هوشیار باشید كه مردم در پستى و رفعت و انحطاط و ارتفاع و بهره مندى ، به اندازه صبح خیزى و مهیا شدن آنها است جهت نماز جمعه .
پس وقتى كه گذرانیدى اینها را به دل خود و و دانستى كه ملائكه مى شنوند صداى تو را و ایشان دور تو هستند و خداتو را مى بیند پس لازم است بر تو كه رداى هیبت بر دوش اندازى و دراعه آرامش ببر افكنى و در پرده خشیت درآئى تا مستحق شوى كه اضافه شود بر تو رحمت ایزدى و سبك گرداند سنگینى تو را بركت خدا، و مقبول فرماید نماز تو را و دعاى تو را مستجاب و مسموع نماید و البته در این روز زیاد كن در ذكر و استغفار و دعاء و تلاوت قرآن ، وصلوات بفرست بر پیغمبر و آل او (صلى الله علیه وآله ) و صدقه كن ، چه آنكه این روز شریفى است و فضیلت آن فایض و رحمت آن واسع مى باشد. پس هرگاه محل قابل باشد سعادت حاصل مى گردد، و مراد تو افزونى به دست مى آید و یاد بیاور كه در روز جمعه ساعتى مى باشد كه خدا حاجت هیچ مؤمنى را در آن ساعت برنمى گرداند، پس جهد كن كه ملائكه بیایند نزد تو در وقت دعا كردن ، یا در حالت استغفار یا در حالت ذكر؛ به احسن احوال . پس به درستى كه حق تعالى عطا مى كند ذكر را بیشتر از آنچه عطا مى كند وسائل را و اگر ممكن باشد و بتوانى ، اقامت كن مجموع این روز را در مسجد، و الا تا عصر بوده باش با حسن مراقبت و كوشش تمام بسا باشد كه بهره مند شوى به آن ساعتى ذكر شد چه آنكه بعضى گفته اند آن ساعت مبهم است در تمام روز جمعه به واسطه محافظت تمام اوقات آن روز.
و روایت شده كه آن ساعت میانه فارغ شدن امام است از خطبه ، تا آنكه مردمان در صفها راست بایستند و بعضى گفته اند: آن ساعت آخر روز جمعه مى باشد تا هنگام فرو رفتن آفتاب و امروز را مخصوص خود بگردان از میانه ایام هفته ، به امید آنكه بشود كفاره گناهانت و استدراك از براى بقیه ایام هفته و كافى است نماز جمعه در اهتمام به روز جمعه و وظایف آن ، به درستى كه خدایتعالى گردانیده است نماز جمعه را افضل اعمال بنى آدم بعد از ایمان . چنانكه ناطق است به این معنا اخبار، و تصریح كرده اند بر آن علماء آثار و اخبار، به طورى كه دلیل آورده اند بر اینكه واجب افضل است از سنت . و نماز یومیه ، افضل است از نمازهاى غیر یومیه . وصلاة وسطى ، افضل است از نمازهاى یومیه . و مختار آن است كه صلاة وسطى نماز ظهر است و نماز جمعه اولى است از نماز ظهر بنابراین نماز جمعه افضل نمازها است . پس ثابت مى شود به همین دلیل كه نماز جمعه افضل همه اعمال مى باشد و این دلیل واضحى است .
و واجب است اهتمام تمام به شاءن آن و خطر تمام در سستى كردن به شاءن آن مى باشد نسبت به كسى كه در شاءن آن تاءم داشته باشد و به تحقیق آگاه كرده است بر جمیع این امورى كه ذكر شد قول خداى تعالى بعد از امر به آن ذلكم خیر لكم ان كنتم تعملون این كار براى شما بهتر مى باشد اگر شما دانسته باشید.
امر شده است به خواندن سوره جمعه و منافقین در آن چند نماز، تا مكرر شود شنیدن آن و زیاد گردد رغبت در آن و در سوره منافقین فرموده است (بعد از آنكه نماز جمعه را در سوره جمعه ذكر نامیده است .): یا ایها الذین امنوا لاتلهكم اموالكم و لا اولادكم عن ذكرالله ، و من یفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون سوره منافقون آیه 9 اى كسانى كه ایمان و باور دارید خدا را، مبادا غافل كند مالها و فرزندان شما، شما را از یاد و ذكر خدا، چه آنكه هر كس چنین باشد ناچار از زیانكاران خواهد بود پس تكرار این دقایق در فكر تو، بسا باشد كه سبب شود تا از رستگاران گردى پس ‍ حاضر كن دلت را در این روز براى رستگارى و فوز عظیم خداوندى .

نام كتاب :اسرار نماز

مؤ لف : مرحوم ملا محسن فیض كاشانى


نوع مطلب :
برچسب ها : نماز جمعه، اسرار نماز، مرحوم ملا محسن فیض كاشانى،
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : هادی الماسی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :


-_ !News _-

پخش زنده حرم مهدویت امام زمان (عج)
دعای فرج حدیث موضوعی سوره قرآن
زیارت عاشورا جنگ دفاع مقدس آیه قرآن